VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Dokument predstavlja pravno obvestilo spletnega mesta http://comtrans.si , ki ga upravlja ComTrans d.o.o. (v nadaljevanju ComTrans).

 

ComTrans d.o.o.

Planina 3

4000 Kranj

Davčna številka: SI15451402

Matična številka: 3329437000

Telefon: +386 40 273 228

E-mail: info@comtrans.si

 

Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo določenih storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za to storitev obvezni.
ComTrans ravna z zbranimi osebnimi podatki skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave. ComTrans se zavezuje k trajnemu ravnanju vseh osebnih podatkov vseh uporabnikov in vseh storitev, ki jih zagotavlja, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

 

Katere osebne podatke zbiramo

Ko prvič obiščete našo spletno stran, vas prosimo za dovoljenje za namestitev piškotkov, ki omogočajo normalno delovanje strani www.comtrans.si . Dovoljenje lahko tudi zavrnete ali pa izklopite vse piškotke v vašem spletnem brskalniku. V tem primeru se lahko zgodi, da bo vaša izkušnja na spletni strani delno okrnjena. Piškotke uporabljamo za analizo obiska spletne strani.

 

Kontaktni obrazec oziroma posredovanje sporočila

Na spletni strani www.comtrans.si nam lahko preko kontaktnega elektronskega naslova posredujete Elektronsko sporočilo. Odgovor vam posredujemo preko elektronske pošte. Podatke uporabimo zgolj za komunikacijo z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovarjanja na vaše povpraševanje.


Ostali nameni zbiranja osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih hranimo na podlagi pogodbenega razmerja obdelujemo zgolj za namene, ki so zapisani v pogodbi o sodelovanju.

 

Hramba vaših podatkov

Osebne podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za doseganje namenov za katere so bili podatki zbrani.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe zapovedan z zakonom. V spodnjem primeru bomo podatke hranili skladno z zakonsko obveznostjo. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve pa hranimo do preklica.

Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.


Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Glede svojih osebnih podatkov lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave, skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pravico pa imate tudi do odjave ali izbrisa podatkov. V primeru odjave bomo zbrisali vaše podatke, v kolikor pa boste želeli izbris, pa bomo ohranili le podatke, ki jih potrebujemo skladno z Zakonu o davku na dodano vrednost.

Svojo zahtevo v zvezi z uveljavljanjem pravice naslovite v pisni obliki na naslov upravljavca osebnih podatkov. Upravljavec pa lahko na podlagi vaše zahteve za uveljavljanje pravic od vas zahteva dodatne podatke za gotovo identifikacijo.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi posebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Dostop do vaših osebnih podatkov

Vaši osebnih podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov. Med pogodbenimi obdelovalci so:


• računovodski servis

 

Pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru podanih navodil in jih ne smejo uporabljati v lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani izven EU, razen kadar je predmet pogodbe dostava blaga v državo izven EU.

 

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na info@comtrans.si

 

 

Datum zadnje posodobitve: 01.08.2018